โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง


หมู่ที่ 11 บ้านบ้านท่าปากแหว่ง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทร. 0-7667-0230

อาหาร อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในระบบโภชนาการและสุขภาพเด็ก

อาหาร

อาหาร ตามเมนูโดยประมาณ เมนูเค้าโครงจะรวบรวมทุกวันในสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งระบุจำนวนเด็กและพนักงาน รายการอาหารสำหรับแต่ละมื้อ ระบุน้ำหนัก ส่วนในรูปแบบสำเร็จรูป ผลผลิตของจานการบริโภคผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละจาน ในกิจวัตรประจำวันของสถาบันการศึกษา สำหรับอาหารเช้าและอาหารเย็นระยะเวลา 15 ถึง 20 นาทีก็เพียงพอแล้วสำหรับมื้อกลางวัน 20 ถึง 25 นาที การที่เด็กอยู่ที่โต๊ะนานขึ้น

ควรพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกิจวัตรประจำวัน ในโรงพยาบาลนอกเมืองเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาสุขภาพของเด็ก แนะนำให้รับประทานอาหาร 5 มื้อต่อวันโดยเว้นระยะห่างระหว่างมื้ออาหารไม่เกิน 4 ชั่วโมง เด็กจะได้รับผลิตภัณฑ์นมหมัก 1 แก้วเป็นอาหารเย็นมื้อที่ 2 1 ชั่วโมงก่อนนอน การจัดกระบวนการอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการย่อยอาหารที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่สงบ เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย การจัดโต๊ะอาหาร รูปลักษณ์ของอาหาร

รวมถึงรสชาติทุกอย่างควรทำให้เกิดอารมณ์เชิงบวก มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารอาหาร อัตราส่วนของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันเป็น 1:1:4 โควตาพลังงานของโปรตีนจากแคลอรีทั้งหมดควรเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 55 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 31 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งของโปรตีนจากสัตว์จากปริมาณโปรตีนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ใยอาหารควรรวมอยู่ในอาหารในอัตราอย่างน้อย 15 ถึง 20 กรัมต่อวัน

อาหาร

ไขมันพืชคิดเป็นอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ของไขมันทั้งหมด โดยคำนึงถึงปัจจัยทางโภชนาการทางนิเวศวิทยา และสุขอนามัยในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรณีเคมีเฉพาะถิ่น การขาดสารไอโอดีน ฟลูออรีน ซีลีเนียม ขอแนะนำให้รวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก สำหรับอาหารที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติ มีใบรับรองการจดทะเบียนของรัฐ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้ในเด็กรวมถึงอาหารหรืออาหารที่อุดมด้วยโภชนาการ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับอาหารที่ใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเด็ก แหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ ผลที่เพียงพอต่อเยื่อเมือกของระบบทางเดินอาหารและต่อร่างกายโดยรวม ผลการดูดซับโลหะที่เป็นพิษ การทำให้เป็นมาตรฐานของไบโอซีโนซิส ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูกระบวนการย่อยอาหารข้างขม่อม ฤทธิ์ทางชีวภาพสูงและการดูดซึมของส่วนประกอบทางโภชนาการ ที่จำเป็นที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความปลอดภัยความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาวไม่มีผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร จะไม่ใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของผักชีฝรั่ง ยี่หร่าและคาโมไมล์ เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร สำหรับอาหาร สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 14 ปีสามารถใช้พืชตำรับยาเท่านั้นบนพื้นฐานของพืชสมุนไพร อาหารเสริมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี จำหน่ายผ่านเครือข่ายร้านขายยา และใช้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

การติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในกลุ่มการศึกษา วัตถุประสงค์ของการติดตามสถานะทางโภชนาการของเด็ก ในสถาบันที่จัดตั้งขึ้นคือเพื่อประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ในภาวะสุขภาพของเด็กที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางโภชนาการ เพื่อใช้ตัดสินใจในการจัดการที่มีเป้าหมายในการป้องกัน และขจัดความผิดปกติของภาวะโภชนาการ และการปรับโภชนาการให้เหมาะสม ประกอบด้วยระบบย่อยสองระบบ การตรวจสอบสถานะทางโภชนาการของเด็ก

กลุ่มที่มีการจัดการ สถาบันการศึกษาก่อนวัยเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงเรียนประจำ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางโภชนาการของเด็ก สำหรับการดำเนินการติดตามสถานะทางโภชนาการของเด็กนั้น ตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลมากที่สุด ซึ่งการศึกษาจะเปิดเผยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในระบบโภชนาการและสุขภาพเด็ก ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับอาหารจริง เด็กนักเรียนด้วยอาหารร้อน

องค์ประกอบทางเคมีของอาหารประจำวันโดยเฉลี่ย การดำเนินการบรรทัดฐานการบริโภคที่แนะนำสำหรับสารอาหารหลักและพลังงาน โครงสร้างโภชนาการของเด็กในวัยต่างๆ ที่เข้าเรียนในสถานศึกษา พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางโภชนาการ ระดับการเจ็บป่วยเบื้องต้นในเด็กอายุ 0 ถึง 14 ปี จำแนกตามประเภทโรค โรคของระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ การเจ็บป่วยจากผลการศึกษาเชิงลึก ความอิ่มตัวของสารอาหารรองในร่างกาย

ความต้านทานไม่จำเพาะของร่างกาย ตัวบ่งชี้แต่ละตัวสามารถให้ข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อใช้วิธีการบางอย่าง ในการศึกษาภาวะโภชนาการของเด็ก ในกลุ่มที่มีการจัดระเบียบซึ่งรวมถึง การศึกษาสภาวะโภชนาการในรายการสะสม การศึกษาโภชนาการโดยวิธีการสืบพันธุ์ของสารอาหารในแต่ละวัน วิธีการตอบแบบสอบถาม การศึกษาในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ การประเมินค่าพลังงาน ความอิ่มตัวของวิตามินในอาหาร การรับประทานอาหาร วิธีการมานุษยวิทยา

การวิเคราะห์การเจ็บป่วยตามรายงานสถิติของรัฐ การวิเคราะห์การเจ็บป่วยจากผลการตรวจเชิงลึก การวินิจฉัยโรคก่อนวัยอันควร การขับวิตามิน ไอโอดีน อิมมูโนโกลบูลินน้ำลาย ปริมาณไลโซไซม์ในน้ำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง ที่ประสิทธิผลของการติดตามขึ้นอยู่กับการจัดหาทรัพยากร ของกรมอนามัยสำหรับเด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบโภชนาการของเด็ก บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับวิธีการสอน

เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและสุขภาพที่แท้จริง ซึ่งเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อโมเด็มและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ สำหรับการคำนวณเกี่ยวกับการวิเคราะห์การดำเนินการ RNP ตามชุดอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ แบบสอบถาม การให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยก่อนวัยอันควร และการวิจัยด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพร้อมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวิจัย

ในระบบย่อยการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ลำดับความสำคัญคือการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่แท้จริง ในกรณีที่มีการบริโภคสารพิษเข้าสู่ร่างกายในความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาและผล ในการนำไปปฏิบัตินั้น มีการใช้ตัวชี้วัดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่า โภชนาการของเด็กดำเนินการโดยแผนกสุขอนามัยอาหาร

เพื่อตรวจสอบโภชนาการของเด็กในกลุ่มที่มีการจัดระเบียบ จำเป็นต้องกำหนดความถี่และขอบเขตของการศึกษา เวลาและลำดับของการให้ข้อมูล รายชื่อเมือง จำนวนสถาบัน พัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ และการศึกษาระดับภูมิภาค

 

 

บทความที่น่าสนใจ : อูฐ การอธิบายว่าทำไมออสเตรเลียยิงอูฐได้ 160,000 ตัวใน 4 ปี

บทความล่าสุด